Kompletní zpracování

Projektové dokumentace

Projektová činnost

Zpracováváme projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k územnímu rozhodnutí i pro stavební povolení, včetně vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

  • Návrh, posouzení a hydraulické výpočty dimenzí vnitřních rozvodů pitné a teplé vody v rodinných domech a bytových domech i objektech terciální sféry, včetně rozvodů cirkulace a vhodného zdroje teplé vody. V rámci projektů řešíme kompenzace tepelné roztažnosti a tloušťku tepelných izolací na základě optimalizačních výpočtů. Nedílnou součástí našich projektů je maximální uplatňování úsporných armatur a využívání moderních technologií mechanické, chemické, hygienické a elektromagnetické úpravy vody. Snažíme se bojovat se smrtelnou bakterií Legionella Pneumophila.
  • Rozvody vnitřní i vnější kanalizace.
  • Výpočty tepelných ztrát, návazně rozvody ústředního vytápění, návrh vhodného zdroje tepla, včetně využívání alternativních zdrojů energie (solární systémy, tepelná čerpadla, rekuperace.).

Pro výše uvedené výpočty používáme software firmy PROTECH Nový Bor s.r.o.

projekt
  • Plynofikace areálů a objektů terciální sféry, podnikatelských provozoven, rodinných domů, v rozsahu STL, NTL, včetně plynových kotelen. Řešíme výpočty větrání prostorů s plynovými spotřebiči a výpočty komínů.
  • Řešíme stavební úpravy objektů vč. návrhů dispozic.
  • Kompletní zateplení objektů vč. návrhu barevného řešení fasády.

Vypracováváme realizační projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu v programu KROSplus.

Poradíme Vám, jak ušetřit energie při provozu Vašeho domu (zařízení, bazénu...) » jaký systém zateplení zvolit, jaký zdroj vytápění a přípravy teplé vody je pro Váš objekt nejvýhodnější, jaké jsou možnosti využití alternativních zdrojů energií